Tìm hiểu cách nghiên cứu và xác định từ khóa để SEO web

Cách nghiên cứu và xác định từ khóa để SEO web như thế nào thì đúng mục tiêu và website lên top nhanh nhất. Cùng tìm hiểu dưới đây

Khái quát về nghiên cứu từ khóa
 Từ khóa là mấu chót và là chìa khóa tiếp cận người dùng thông qua SE.
 Việc nghiên cứu và lựa chọn từ khóa là cũng là vấn đề mang tính chiến lược trong SEO.
 Những yếu tố cần để nghiên cứu từ khóa.

Xác định & định hướng nội dung
 Nội dung cung cấp là cơ sở để nghiên cứu từ khóa.
 Xác định và định hướng nội dung là yếu tố quan trọng trước khi bắt đầu nghiên cứu từ
khóa.

Tham khảo Dịch vụ Backlink

 Phân loại lĩnh vực, chủ đề.
 Hình thức nội dung.
 Thể loại nội dung.
 Độ ưu tiên nội dung.


Xác định đối tượng
 Những đối tượng nào phù hợp với nội dung.
 Độ tuổi.
 Trình độ.
 Giới tính.
 Địa lý.
 Văn hóa.
 Ngôn ngữ.
 Các yếu tố khác.

Tìm hiểu :dbacklink

Nghiên cứu từ khóa
 Các loại từ khóa (long tail và fat head).
 Xác định độ ưu tiên từ khóa.
Bạn có thể sử dụng cú pháp sau đây vào ô search Google để tìm kiếm tất cả các đối thủ cạnh
tranh có chứa từ khoá mà bạn đang muốn SEO trong url và title của họ.
inurl:tu-khoa intitle:từ khoá

Công cụ nghiên cứu từ khóa
 Google Keyword Tools
 Google Insight Search
 Google Trends
 WordStream Keyword Suggestion
 Keyword Strategy Studio
 Wordtracker
 KeywordDiscovery

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *